نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۱ + قانون عیدی و سنوات و مالیات

مقدمه نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۱

نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۱ دغدغه تمام کارگران و کارمندان است. هرسال، در ماه بهمن مبلغی تحت عنوان عیدی به کارمندان دولت، نیروهای مسلح، کارگران تأمین اجتماعی و بازنشستگان تعلق می‌گیرد. این مبلغ، کمک بزرگی برای کارگران و کارمندان به‌حساب می‌آید و از طریق آن می‌توانند بخشی از هزینه‌هایشان را تأمین کنند. بنابراین با نزدیک شدن به پایان سال، افرادی زیادی در انتظار این موضوع هستند که مبلغ عیدی چگونه محاسبه می‌شود.

دررابطه‌با این موضوع دو قانون وجود دارد؛ یکی قانون مرتبط با تعیین عیدی و پاداش آخر سال کارگران و کارمندان است و دیگری قانونی که نحوه پرداخت عیدی به کارمندان دولت، نیروهای مسلح، کارگران تأمین اجتماعی و بازنشستگان را تعیین می‌کند.

 طبق این قوانین، گروه‌های مذکور باید هرسال مبلغی را تحت عنوان عیدی یا پاداش سالیانه دریافت کنند.

اگرچه تمام این گروه‌ها مستحق دریافت عیدی و پاداش آخر سال هستند؛ اما میزان پاداشی که به آنها تعلق می‌گیرد و همچنین نحوه محاسبه عیدی آنها متفاوت است. در ادامه به نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۱ می‌پردازیم.

نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۱
نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۱

نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۱ برای کارگران

نحوه محاسبه عیدی سال آینده برای کارگران تأمین اجتماعی، از قانون مرتبط با تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران که در سال 1370 تصویب شده است، پیروی می‌کند. طبق این قانون، کارگرانی که حداقل 12 ماه در یک کارگاه فعالیت داشته‌اند با کارگرانی که مدت فعالیتشان کمتر از دوازده ماه بوده است، در زمینه دریافت عیدی تفاوت دارند. به همین دلیل، نحوه محاسبه عیدی کارگران تأمین اجتماعی باید در دو بخش جداگانه، مورد بررسی قرار گیرد.

نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۱ برای کارگران با حداقل دوازده ماه فعالیت

طبق قانون مربوط نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۱، تمام کارفرمایانی که کارگاه‌های مشمول قانون کار را تحت نظارت خود دارند، موظف‌اند به نسبت یک سال کار، برای هریک از کارگران خود عیدی و پاداش بپردازند. عیدی کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران بیشتر شود.

طبق این قانون، حداقل مبلغی که برای عیدی کارگران تأمین اجتماعی تعیین شده، معادل ۶۰ برابر آخرین دستمزد روزانه  و حداکثر مبلغ عیدی‌شان نیز نود برابر آخرین دستمزد روزانه است. باتوجه ‌به اینکه حداقل مزد روزانه کارگران برای سال ۱۳99 مبلغ 63.680 تومان مشخص شده است، فرمول محاسبه پاداش آخر سال کارگران تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ ازاین‌قرار است:

  • 3.820.800 = 63.680×60
  • 5.731.200 = 63.680 ×90

طبق محاسباتی که در بالا انجام شد، در شرایطی که کارگر حداقل ۱۲ ماه در کارگاه فعالیت داشته باشد، حداقل مبلغ عیدی که دریافت خواهد کرد، برابر با سه میلیون و هشتصد و بیست هزار و هشتصد تومان است. از سوی دیگر، حداکثر میزان عیدی برای این دسته از کارگران نیز معادل پنج میلیون و هفتصد و سی و یک هزار و دویست تومان است.

نحوه محاسبه عیدی برای کارگران با فعالیت کمتر از دوازده ماه

طبق قانون مرتبط با نحوه پرداخت عیدی و پاداش سالانه برای کارگران، مبلغ عیدی و پاداش برای کارکنانی که کمتر از یک سال فعالیت داشته‌اند، باید با توجه به ۶۰ روز دستمزد و به نسبت تعداد روزهای فعالیت در سال، اندازه گیری شود. مبلغ پرداختی به‌ازای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف مشخص شده در قانون بیشتر شود. باتوجه‌به این قانون، فرمول محاسبه عیدی برای کارگران با فعالیت کمتر از یک سال، به شرح زیر است:

حقوق ماهیانه×۲×تعداد ماه‌های کاری/۱۲

جدول زیر نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۱ برای کارگرانی است که کمتر از یک سال فعالیت داشته‌اند (با درنظرگرفتن حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 63.680 تومان):

طول زمان کارمیزان عیدی
یک ماه فعالیت      323 هزار و 624 تومان
دو ماه فعالیت        647 هزار و 248 تومان
سه ماه فعالیت       970 هزار و 872 تومان
چهار ماه فعالیت    1 میلیون و 294 هزار و 496 تومان
پنج ماه فعالیت      1 میلیون و 618 هزار و 121 تومان
شش ماه فعالیت    1 میلیون و 941 هزار و 745 تومان
هفت ماه فعالیت    2 میلیون و 254 هزار و 930 تومان
هشت ماه فعالیت   2 میلیون و 568 هزار و 114 تومان
نه ماه فعالیت         2 میلیون و 881 هزار و 299 تومان
ده ماه فعالیت        3 میلیون و 194 هزار و 484 تومان
یازده ماه فعالیت    3 میلیون و 507 هزار و 669 تومان

نحوه محاسبه عیدی کارمندان دولتی و نیروهای مسلح

در سال ۱۳۷۴، قانونی تصویب شد که طی آن نحوه پرداخت عیدی کارمندان دولت و نیروهای مسلح مشخص شده است. طبق این قانون، دولت وظیفه دارد اعتباری (نقدی یا غیرنقدی) را که هرساله به پرداخت عیدی و پاداش به کارکنان خود اختصاص می‌دهد، به طور برابر به کلیه کارکنان خود پرداخت کند.

این موضوع به تمام سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی ارتباط دارد. کارمندان نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و غیر نظامیان ارتش نیز مشمول این قانون می‌شوند. طبق این قانون، هیئت‌وزیران، هرساله در ماه بهمن، جلسه‌ای تشکیل داده و در آن میزان پاداش آخر سال و عیدی کارکنان (کشوری و لشکری) را مشخص می‌کنند.

مبلغ عیدی کارکنان دولت و کارکنان نیروهای مسلح، باتوجه ‌به مصوبه هیئت‌وزیران در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه سال ۹۹ ، یک میلیون و پانصد هزار تومان، مشخص شده است که رقم تعیین شده در بودجه 1401 را تأیید می‌کند. نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۱ برای نیروهای کشوری و لشکری یکسان است.

نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۱
نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۱

نحوه محاسبه عیدی برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۱

نحوه محاسبه عیدی تمام بازنشستگان بخش‌های دولت، نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی، از قانون پرداخت عیدی کارمندان دولتی، تبعیت می‌کند و دولت برای آن تصمیم می‌گیرد. بنابراین، باتوجه‌به اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ عیدی کارمندان، 15.000.000 ریال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان مشخص شده، مبلغ عیدی تصویب شده برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نیز یک میلیون و پانصد هزار تومان است.

حقوق در سال ۱۴۰۱ به چه صورت است؟

طبق گفته‌های رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معیار محاسبه میزان حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال آینده به‌صورت پلکانی خواهد بود. به عبارتی، حقوق کارمندان با 5 تا 29 درصد تغییر همراه است. باتوجه‌به این روند میزان حقوق و دستمزد افراد در سال 1401 یکسان نخواهد بود و حقوق کسانی که از متوسط حقوق کمتر دریافت می‌کنند نسبت به کسانی که حقوق بیشتری می‌گیرند، رشد بیشتری خواهد داشت شد. این رشد می‌تواند به بالاترین حد خود یعنی همان 29 درصد برسد.

طبق آمار منتشرشده، حداقل حقوق برای کارگران و کارمندان با 29% رشد از سه میلیون و پانصد هزار تومان به چهار میلیون و پانصد هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. در طرحی که توسط سازمان برنامه‌وبودجه ارائه شده، مبلغ 533 هزار و 800 تومان ثابت همراه با 3% رشد برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران در حقوق 1401 تعیین شده است. البته این مبلغ هنوز توسط شورای‌عالی کار، دولت و مجلس تصویب نشده است و در ماه‌های بهمن و اسفند مشخص خواهد شد.

در کنار نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۱، ذکر این مطلب خالی‌ازلطف نیست؛ کارمندان، کارگران و بازنشستگانی که حقوق آنها در سال 1401 مبلغ پنج میلیون تومان یا کمتر باشد، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

جمع‌بندی نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۱

در این مقاله، نحوه محاسبه عیدی کارگران و کارمندان را بررسی کردیم. بررسی این موضوع دررابطه‌با کارگران و کارمندان متفاوت است. کارگران نیز در این‌رابطه به دودسته تقسیم می‌شوند و بنا بر تعداد ماه‌هایی که فعالیت کرده‌اند، مبلغ عیدی متفاوتی را دریافت می‌کنند.

محاسبات مالی از جمله محاسبه عیدی و پاداش آخر سال، می‌تواند کار پیچیده‌ای باشد. نرم‌افزار حسابداری نیکان با کاربری آسان شما را در این زمینه یاری می‌کند. امکانات متعدد این نرم‌افزار، شما را از سایر گزینه‌ها بی‌نیاز خواهد کرد. در انتهای مطلب از شما می‌خواهیم تجربیاتتان را در مورد موضوع مقاله برای ما بنویسید.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هم‌اکنون عضو خبرنامه ما شوید