وبینار نکات طلایی حسابداری پیمانکاری

محتوای رویداد:

محتوای وبینار:

  • انواع پیمان ها
  • شناسایی و ثبت حسابداری درآمد پیمان در دفاتر پیمانکار
  • شناسایی و ثبت حسابداری مخارج پیمان در دفاتر کارفرما و پیمانکار
  • کسورات صورت وضعیت‌ها
  • بیمه پروژه های پیمانکاری
  • تضامین فرآیند انجام فعالیت پیمانکاری
  • نکات مالیاتی حسابداری پیمانکاری
  • نحوه افشاء در صورت‌های مالی
  • سرفصل حسابها در کدینگ شرکت‌های پیمانکاری
ارائه‌دهنده:
یوسف چکاه

یوسف چکاه

مدرس و مشاور حوزه مالی