آشنایی با نرم افزار حسابداری نیکان

محتوای رویداد:

 آشنایی با ماژول های اصلی نرم افزار نیکان

  • حسابداری
  • خزانه داری
  • خرید
  • فروش بازرگانی
  •  انبار
ارائه‌دهنده:
محسن رضایی

محسن رضایی

مدیر فروش نیکان