وبینار حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱

محتوای رویداد:

  • بررسی اجزای ابلاغیه شورای عالی کار ۱۴۰۱
  • تفاوت حداقل بگیران و سایر سطوح مزدی
  • نحوه صحیح افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱
  • بررسی اجزای مشمول مالیات و بیمه حقوق
  • محاسبه ساعت کارکرد و ساعات موظفی
  • ماموریت و اضافه کاری طبق قانون کار
  • محاسبه نوبت کاری و جمعه کاری
ارائه‌دهنده:
ابراهیم بنوفاطمه

ابراهیم بنوفاطمه

مدیر و مدرس مالی