وبینار نکات مهم قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی

محتوای رویداد:

محتوای وبینار:

  • بررسی تفاوت قانون قدیم و قانون جدید
  • نحوه محاسبه ارزش افزوده در قانون جدید
  • مهلت‌های مقرر در قانون جدید
  • تغییرات در معافیت‌ها
  • رسیدگی جدید قانون جدید ارزش افزوده
ارائه‌دهنده:
فرشید رستگار

فرشید رستگار

مدرس و مشاور مالیاتی