نرم‌ افزار حسابداری حق العمل کاری

نرم افزار حق العمل کاری نیکان بهترین نرم افزارهای حق العمل کاری در بازار است. این نرم افزار بسیار جامع و کامل بوده و همه نیاز های شما را برطرف خواهد کرد. ویژگی های این نرم افزار شامل تعریف ظرف، بنگاه، قیمت، صدور بارنامه، فاکتور فروش، و… است. همه این امکانات با گزارش گیری کامل و جامع از انبار و میزان فروش، تمامی خواسته های شما را از یک نرم افزار حسابداری حق العمل کاری برآورده خواهد کرد. در مورد حق العمل کاری باید به این شکل توضیح داد که حق العمل کار نماینده ی صاحب کالا یا تولیدکننده ی کالاست و با اجازه ی تولیدکننده یا صاحب اصلی کالا، محصولی که شخص در اختیارحق العمل کار به عنوان امانت گذاشته را به فروش میرساند و از محل این فروش وجوه آن کالا را دریافت می کنند و به صاحب اصلی کالا پرداخت می کنند و درصد کمیسیون در هر کار یا فعالیت را دریافت می کنند. به طور مثال در زمینه پسته، یک حق العمل کار محصول پسته کشاورز را به عنوان نماینده دریافت و بدون اینکه وجهی به کشاورز پرداخت کند و در موقعیت و وضعیت مناسب بازار فروش پسته را با اجازه صاحب بار به فروش میرساند. بعد از کسر درصد کمیسیون توافقی، مبلغ فروش رفته را به صاحب کالا باز میگرداند..

مشاوره خرید نرم افزار حسابداری نیکان

مقالات مرتبط
چالش-مدیران-مالی

چالش های مدیران مالی در کار

مقدمه چالش های مدیران مالی در کار مدیریت یکی از سخت‌ترین و در عین حال آسان‌ترین کارها در تجارت است. از نظر مردم، مدیران فقط

مزایای استفاده از نرم افزار حسابداری حق العمل کاری نیکان
مزایای استفاده از نرم افزار حسابداری حق العمل کاری نیکان و تمامی امکانات این نرم افزار به شرح زیر است. البته ما برخی امکانات را که برای یک نرم افزار حسابداری حق العمل کاری حیاتی هستند شرح داده ایم و امکانات نرم افزار بسیار بیشتر از موارد گفته شده است.

ظرف در نرم افزار حسابداری حق العمل کاری
تعاریف :
هزینه باربری: هزینه‌ای که در بنگاه به ازاء حمل هر عدل پسته به درون بنگاه توسط بنگاه دریافت می‌شود. این هزینه به حساب بارنامه می‌رود تا در نهایت به حساب صاحب کالا منتقل شود
خرج بنگاه: هزینه‌ای که به ازاء نگهداری هر عدل پسته در بنگاه دریافت می‌شود و به حساب خرج بنگاه می‌رود.

امکانات:

امکان ثبت مشخصات انواع ظرف ها
امکان ثبت هزینه باربری و خرج بنگاه مجزا برای هر نوع ظرف.
بنگاه در نرم افزار حسابداری حق العمل کاری
تعاریف:
بنگاه: محلی که بارهای ارسالی جهت نگهداری به آن فرستاده می‌شوند. بنگاه در واقع همان انبار حجره‌ها می‌باشد.

امکانات :

امکان ثبت مشخصات بنگاه‌ها شامل نام، آدرس و . . .
امکان ثبت نام اختصاری برای بنگاه ها جهت سرعت بخشیدن به عملیات انتخاب بنگاه در بارنامه
تعریف اتوماتیک کد حساب برای بنگاه توسط برنامه
تعریف قیمت در نرم افزارحسابداری حق العمل کاری
تعاریف:
قیمت پایه: برای هر نوع پسته بر اساس اونس، کیل، رنگ و درصد دهن‌بست آن یک حالت استاندارد تعریف می‌شود که قیمت این حالت استاندارد طبق اطلاعیه صنف در ابتدای سال مشخص می‌شود.

امکانات

امکان ثبت مشخصات حالت استاندارد انواع پسته‌ها به همراه قیمت پایه آن ها
امکان مشخص کردن قیمت به ازاء هر واحد نوسان در مشخصات پسته
تذکر: با تعریف پایه قیمت و مشخص کردن تغییرات قیمت به ازاء نوسان در مشخصات پسته، سیستم به طور اتوماتیک بارهای دریافتی که درجه بندی شده‌اند را قیمت گذاری می‌کند.

بارنامه در نرم افزار حق العمل کاری
تعاریف:
اونس: در یک مقدار مشخص از پسته سه تا سه تا پسته ها را جدا می کنند و بعد به صورت زیر اونس را اعلام می‌کنند : تعداد مانده/تعداد سه تایی‌ها . هر چه اونس کمتر باشد یعنی پسته درشت‌تر است
کیل: به طور مثال: درصد مغز پسته در یک وزن مشخص از پسته را کیل می گویند. هر چه کیل بیشتر باشد یعنی پسته پر‌مغزتر است.
درصد دهن بست: درصد بسته بودن دهان پسته. هرچه کمتر باشد پسته مرغوبتر است
رنگ : رنگ پوست پسته. اختلاف رنگ پسته با رنگ استاندارد همان نوع پسته با عبارت «یک پرده تیره‌تر» و «یک پرده روشن‌تر» بیان می‌شود.
آدرس در بنگاه: محل قرار گیری بار در بنگاه. بنگاه صرفا با گرفتن شماره بارنامه یک بار می‌تواند آدرس بار در بنگاه را مشخص کند ولی جهت اطمینان بیشتر، این آدرس در برنامه ذخیره می‌شود و هنگام خرید از یک نوع بار جهت تسریع کار خریدار این آدرس به او داده می‌شود تا به بنگاه بدهد.
هزینه بنگاه: جمع هزینه‌ای که به ازاء حمل تمام عدلهای یک بار به درون بنگاه توسط بنگاه دریافت می‌شود.
هزینه پس کرایه: هزینه‌ای که به ازاء حمل بار از مبدا به مقصد توسط باربری(صاحب وسیله نقلیه) دریافت می‌شود.
وضعیت بار: یک بار می‌تواند به در‌خواست صاحب کالا تا مدت زمان خاصی غیر‌قابل فروش باشد.
بار درجه بندی‌شده : باری که اونس، کیل، درصد‌دهن بست و رنگ آن مشخص شده باشد.

امکانات:

امکان انتخاب بنگاه تحویل گیرنده بار، صرفا با وارد کردن نام اختصاری بنگاه
امکان ثبت فایلهای دلخواه به عنوان ضمایم بارنامه : شامل تصویر اصلی برگ بارنامه و . . .
امکان ثبت بارنامه طبق لیست دریافتی از بنگاه و تفکیک اتوماتیک بارنامه‌ بر اساس صاحبان کالا. بدین معنی که با ثبت یک
بارنامه که بارهایی از n صاحب بار متفاوت در آن لیست شده است به طور اتوماتیک n بارنامه مجزا صادر می‌شود و هزینه
بنگاه و پس‌کرایه به نسبت تعداد عدلها و وزن بارهای هر کدام بین آنها تقسیم می‌شود.
محاسبه اتوماتیک قیمت بارهای درجه بندی‌شده توسط سیستم
امکان ثبت هزینه‌های متفرقه‌ای که ممکن است برای یک بارنامه انجام شود به همراه امکان تعیین طرف حساب بدهکار و
بستانکار هزینه و در نهایت صدور اتوماتیک سند مربوطه توسط برنامه
محاسبه اتوماتیک سررسید بارنامه توسط برنامه با ثبت هر فروشی از این بارنامه
صدور اتوماتیک سند بارنامه با ثبت بارنامه و نیز ویرایش اتوماتیک سند همزمان با اصلاح مشخصات بارنامه.
صدور اتوماتیک سند تسویه بارنامه همزمان با تمام شدن موجودی بارهای آن بارنامه (موقع ثبت فاکتور فروش، از آن بارنامه )
امکان تغییر وضعیت یک بار به حالت غیر‌قابل فروش و تعیین موعد تاریخی جهت غیر‌قابل فروش بودن بار.
امکان مشاهده صورت وضعیت فروش هر بارنامه : شامل لیست فروشهایی که از این بارنامه صورت گرفته به همراه قیمت و . . .
فاکتور فروش نرم افزار حق العمل کاری
تعاریف:
نوع ظرف : نوع ظرف موقع فروش بار. به طور پیش‌فرض نوع ظرف همان نوع ظرف انتخاب شده برای بار در بارنامه است.
وزن ظرف: وزن ظرف هر ردیف عبارت است از: «وزن پایه ظرف × تعداد عدل ردیف»
وزن با ظرف : وزن خالص: وزن خالص در هر ردیف عبارت است از : « وزن با ظرف – وزن ظرف »
قیمت ظرف: قیمت ظرف هر ردیف عبارت است از: « قیمت پایه ظرف × تعداد عدل ردیف »
بهاء ظرف: بهاء ظرف هر ردیف عبارت است از «قیمت ظرف – خرج بنگاه همان ظرف»
جمع ردیف: « تعداد عدل × قیمت واحد ردیف»
جمع کل: جمع ارزش قیمت پسته‌های فروشی ( مجموع ستون جمع ردیف)
بهاء ظرف کل: جمع کل بهاء ظرف ردیفها ( قیمت ظرف – خرج بنگاه)
قابل پرداخت: جمع کل + بهاء ظرف + هزینه ها

امکانات:

امکان مشاهده لیست موجودیها و جستجو بین آنها بر اساس نام کالا، نام صاحب کالا، قیمت کالا و مشخصات درجه‌بندی کالا(اونس، کیل، درصد دهن‌بست، رنگ)
لود اتوماتیک مشخصات کالای انتخاب شده از لیست موجودیها
پس از ورود تعداد عدل مورد نظر جهت فروش به طور اتوماتیک وزن این تعداد عدل با ظرف، وزن ظرف و وزن خالص بر اساس وزن کل وارد شده در بارنامه و نیز نوع ظرف مشخص شده برای بار محاسبه و نشان داده می‌شود. با توجه به اینکه میزان دقیق این اوزان موقع تحویل جنس به مشتری توسط بنگاه مشخص می‌شود، امکان تغییر آنها پس از اعلام بنگاه نیز وجود دارد.
محاسبه اتوماتیک قیمت ظرف و خرج بنگاه بر اساس نوع ظرف انتخاب شده برای بار در بارنامه. همچنین امکان تغییر نوع
ظرف هنگام فروش که در نتیجه قیمت ها بر اساس ظرف انتخاب شده به طور اتوماتیک تغییر می‌کنند.
محاسبه اتوماتیک قیمت هر ردیف بر اساس قیمت واحدی که در بارنامه پس از درجه‌بندی بار وارد شده است. البته قیمت واحد در اینجا نیز قابل تغییر است.
محاسبه اتوماتیک بهاء ظرف کل فاکتور
امکان تعیین یک یا چند واسطه (دلال) برای هر فاکتور و انجام اتوماتیک محاسبات حق دلالی و غلامانه به طور اتوماتیک توسط سیستم ( بر اساس درصد دلالی و غلامانه تعریف شده در تنظیمات)
تذکر: طبق تنظیمات سیستم این امکان در برنامه وجود دارد که درصد حق دلالی به یکی از سه شکل زیر محاسبه شود:
درصدی از مجموع قیمت پسته
درصدی از مجموع قیمت پسته‌ و قیمت ظرف
درصدی از مجموع قیمت پسته و بهاء ظرف
امکان ثبت هزینه‌های فاکتور به همراه تعیین طرف حساب هر هزینه
امکان ثبت مدت پرداخت اعلام شده توسط خریدار و تعیین شرط اسکنت در صورت خواست خریدار.
انجام اتوماتیک محاسبات اسکنت هنگام پرداخت مبلغ فاکتور توسط مشتری به همراه امکان تغییر مبلغ اسکنت به صورت دستی توسط کاربر
امکان ذخیره موقت فاکتور ( در این حالت سندی صادر نمی‌شود). دلیل ذخیره موقت این است که تا بار دقیقا وزن‌کشی و
تحویل مشتری نشده است لازم نیست فاکتور ثبت کامل شود و سندی برای آن صادر شود.
امکان ذخیره نهایی فاکتور به همراه صدور اتوماتیک اسناد مربوطه
تسویه اتوماتیک بارنامه‌ یا بارنامه‌هایی که با ثبت این فاکتور فروش تمام می‌شوند
محاسبه مجدد تاریخ سررسید بارنامه‌هایی که طی یک فاکتور از آنها فروشی صورت گرفته است همزمان با ثبت فاکتور.
اصلاح اتوماتیک اسناد
گزارشات نرم افزار حق العمل کاری
بیلان ماهیانه به همراه محاسبات اسکنت دریافتی
گزارش از خریدارانی که از موعد پرداختشان گذشته ولی همچنان مبلغ بدهکاری خود را پرداخت نکرده‌اند
گزارشگیری از بارهایی که از تاریخ غیر‌قابل فروش آنها گذشته است ولی همچنان غیر‌قابل فروشند
امکانات Caller Id شامل:
نمایش مانده حساب و مشخصات شخص تماس گیرنده
نمایش لیست بارنامه‌های شخص تماس گیرنده و وضعیت آنها ( در صورتی که تماس گیرنده صاحب کالا باشد)
نمایش لیست کالاهایی که معمولا توسط شخص تماس‌گیرنده از ما خریداری می‌شود به همراه موجودی آن کالاها ، نمایش لیست فاکتورهایی که هنوز توسط شخص پرداخت نشده است و . . .
میزان کمیسیون به صورت شرط شده بین حق العمل کار و صاحب کالاست و میتواند متغیر باشد گاهی اوقات به حق العمل کار کمیسیونر هم میگویند و در سیستم های بین المللی در زبان های انگلیسی، فرانسوی و زبان های دیگر حق العمل کار را به عنوان کمیسیونر می شناسند.

خب وقتی کالایی خریداری نشود یعنی وجهی بابتش پرداخت نمی شود، در هرصورت وقتی که کالا برای حق العمل کار ارسال شود هزینه های جانبی دیگری دارد که به تدریج حق العمل کار آن ها را می پردازد مثل هزینه های پس کرایه بارچینی گاهی اوقات تعویض ظرف جنسی که ارسال شده گونی ها ممکن است تغییر کند.

ممکن است کارتن های کالا تغییری داشته باشد هر سفارشی که فرستنده به حق العمل کار دیکته کند معمولا حق العمل کار برای کارفرما انجام می دهد تا کالا به آن شکلی ترتیب داده شود که نظر صاحب کالا است و آماده برای فروش شود. تمام این هزینه ها را حسابداری حق العمل کاری محاسبه و نگهداری می کند تا بعد از فروش کالا حساب خود را با صاحب کالا تسویه کند.

حق العمل کاری مسئولیت خیلی سنگینی است، در حقیقت امانت داری است و فعالیت هایی که به این شکل هستند معمولا نیاز به دفاتر خیلی منظم و حسابداران کاملا آشنا به سبک و سیاق کار امانت فروشی و حق العمل کاری دارند.

به علاوه خریداران زیادی هم با حق العمل کار سر و کار دارند و هر خریدار معمولا یک یا چند واسطه برای خرید دارد و معمولا واسطه ها هم حسابداری درستی ندارند و به صورت سنتی هستند این حق العمل کار است که حسابداری واسطه ها را هم در حیطه کاری خودش برای مشتریان انجام می دهد تا در سررسید وجوه مالی آنها را بتواند با صحت کامل حسابرسی کند و فعالیت های کاری آن ها را هدایت کند.

در کل با دلایلی که اشاره شد حق العمل کاری کار آسانی نیست و فقط کسانی که حسابداری حق العمل کاری را انجام داده اند یا کسانی که مدیریت انبار بخش حق العمل کاری را انجام داده اند و یا مدیرانی که با تمامی این بخش ها سر و کار داشته اند می توانند همه را با صحت کامل به مقصد برسانند و میدانند که واقعا چه فعالیت انرژی بر و سختی است.

حسابداری حق العمل کاری با حسابداری خرید و فروش شباهت های زیادی دارد ولی حساسیت های خاص خودش را هم دارد همه حسابدارانی که در بخش حق العمل کاری فعالیت میکنند کاملا اطلاع دارند که یک حساب دار ساده ی شرکتی به سختی میتواند از پس نگهداری و هدایت بخش حسابرسی یک حق العمل کاری بر بیاید و نیاز به تجربه اندوزی و کار کردن در کنار شخص ماهری است که بتواند با تجربه ای که کسب میکند نتایج را با صحت به مقصد برساند.

به عنوان مثال وقتی جنسی به عنوان حق العمل توزین می شود و به حق العمل کار امانت داده می شود وزن ورودی بار مشخص است ولی با تغییرزمان و خشک یا وزن کم کردن کالا یا افزایش رطوبت بالا رفتن وزن کالا و مسایل دیگر که برای کالا هایی که به صورت حق العمل کاری معامله میشوند ممکن است پیش بیاید توزین تغییر خواهد کرد.

حتی به سادگی میتوانیم بگوییم حتی اگه در همان روز هم کالا معامله شود توزینی که در ابتدا انجام شده است با توزینی که در مقصد انجام می شود و موقع فروش این اتفاق افتاده ممکن است متفاوت باشد. همه حسابداران حق العمل کار میدانند که اصلاح کردن یک سند حساب داری که تغییر وزن باعث تغییر تمام اعداد آن شده است واقعا کار سختی است.

خیلی از دوستان با سندهای اصلاحی که می زنند میدانند که تعداد بسیار زیادی سند ممکن است فقط برای اصلاح اسناد سند زده شود و حجم نگارش های حسابرسی فوق العاده بالا رود.

هرچند نرم افزارهای حسابرسی عادی میتوانند بخشی از فعالیت های حسابرسی را به صورت شخصی و محدود کنترل کنند ولی متاسفانه تقریبا هیچ کدام از نرم افزار های حسابرسی قدرت کنترل کامل حسابرسی حق العمل کاری را ندارند.

حق العمل کاران نیاز به گزارش های تخصصی دارند. گزارشاتی که تاریخ های سررسید فروش هایشان را به آن ها گوش زد کند تا بدانند از خریدارانشان در چه تاریخ هایی باید وجوه اجناس امانی را دریافت کنند و در چه تاریخ هایی این وجوه را برای صاحبان کالا ارسال کنند به علاوه نیازمند هستند که حسابرسی بخش بازاریاب ها هم با دقت انجام شود. نیاز به یک نرم افزار که واقعا به بخش حق العمل کاری شناخت داشته باشد.

اینکه چرا یک حق العمل کار باید از این نرم افزار استفاد کند دلیل اصلی آن هدایت ساده ی حق العمل کاری است. مدیریت حق العمل کاری با این نرم افزار واقعا به سهولت خاصی انجام میشود حتی اگه مدیر بخش حق العمل کاری هم نخواهد از این نرم افزار استفاده کند حسابدار حق العمل کار واقعا نیاز است که این نرم افزار را ببیند و از امکاناتش آگاهی پیدا کند.

اطلاعاتی که میتواند حتی راجع به چند شرکت در این نرم افزار به صورت سورس باز در اختیار حسابدار باشد تا به هرشکلی میخواهد طراحی کند. این نرم افزار میتواند هر حسابدار را به وجد بیارد.

وقتی از نرم افزار استفاده میکنید بخشی از نرم افزار که اطلاعات پایه حسابرسی را به حسابدار یا مدیر بخش حق العمل کاری نشان میدهد سهولتی فراهم میکند برای اینکه هر لحظه از کار در اون لحظه اطلاع کامل داشته باشیم و بدون اینکه نیاز به حسابرسی خاصی باشد و به صورت اتوماتیک شخص مدیر یا حسابدار بداند که نتیجه فعالیت کاری تا آن لحظه به صورت سود یا زیان به چه شکل بوده است.

در بخش حسابداری صدور فاکتورهای حسابرسی چه به صورت پیش فاکتور و چه به صورت فاکتور اصلی به سادگی انجام میشود و در عین حال انبار داری نرم افزار با دقت بالایی اطلاعات انبار را حفظ میکند و حتی جنس هایی که فروش رفته است اما توزیع نشده و یا هنوز از انبار خارج نشده هم در این گزارشات به صورت خیلی زیبایی گزارش داده میشود.

در بخش مدیریت این سیستم بخش های مختلفی به مرور زمان در طول این ۱۵ سال دیده شده و از کاربرها درخواست هایی دریافت شده و همه این درخواست ها بر نرم افزار اعمال شده است و هر شخصی میتواند با سلیقه خود مدیریت سیستم خود را برعهده بگیرد.

این که میگوییم به سلیقه خودش به معنای این نیست که کاربرهای متفاوتی میتوانند با سطح های دسترسی متفاوتی از نرم افزار استفاده کنند بلکه حتی در مورد سند زدن سندهای اتوماتیک اینکه آیا اسناد وصولی اسناد خرج شده تاریخ سررسیدهایشان به چه صورت است؟ آیا نیازی است چند روز قبل از تاریخ سررسید پیغامی داده شود؟ این نرم افزار با تمامی این مسایل کاملا همخوان است و میتواند پاسخگوی نیاز های بخش مدیریت باشد.

نرم افزار نیکان، کابوس حسابداری و مدیریت حق العمل کاری را به پایان میرساند. هر حق العمل کاری قبل از اینکه از نرم افزار نیکان استفاده کند نیاز دارد که اطلاعات زائدی را دائما در ذهن خودش نگه دارد و در مواقعی که بازار شلوغ است یا زمان های خاصی از سال مثل شب عید و وقت های فروش آن بخش را مدیریت کند که اطلاعات بسیار متفاوتی را در حیطه های مختلف نگه داری کند و آن ها را مدیریت کند.

نرم افزار نیکان نرم افزاری که این مدیریت را کاملا به عهده میگیرد و باعث آزاد شدن ذهن مدیر و بخش حسابداری میشود و به این ترتیب وقتی نرم افزار این مسئولیت سنگین را به سادگی انجام میدهد بخش مدیریت و حسابداری میتوانند تمرکز برای داشتن سود و تردد کالایی بیشتر و در نهایت فعالیت کاری را بهتر کنند.