071-38207043 | info@nikansoft.com

محصولات / خزانه داری

خزانه داری

با راهکار خزانه‌داری نیکان از وضعیت نقدینگی خود آگاه می‌شوید و با نظارت دقیق بر منابع و مصارف سازمان، سرمایه در گردش و وجوه نقد خود را به صورت بهینه مدیریت می‌نمایید.

ویژگی‌های بارز

 • گزارشات جامع اسناد دریافتی و پرداختی
 • امکان تعریف دریافت فرآیند دریافت و پرداخت
 • امکان تعریف الگوی سند اتوماتیک
 • امکان تهیه صورت جریان وجوه نقدCash Flow

امکانات

 • امکان تعیین الگوی شماره‌گذاری اسناد خزانه‌داری
 • یکپارچگی با سایر زیرسیستم‌های نیکان
 • معرفی عوامل دریافتنی و پرداختنی موردنیاز سازمان شامل چک، اسناد تضمینی، برات، سفته، وجه نقد، چک پول و واریز به بانک
 • تعریف حساب‌های مالی لازم جهت صدور خودکار اسناد مالی (اسناد دریافتنی، پرداختنی، درجریان وصول و سایر موارد)
 • تعریف انواع تن‌خواه، صدور صورت‌خلاصه تن‌خواه و تهیه نسخه چاپی صورت‌خلاصه تن‌خواه/ کنترل سقف تن‌خواه
 • نجام کلیه عملیات دریافت و پرداخت، واگذاری به بانک، وصول، تمدید، عودت و ... چک و سفته
 • تعریف بانک، شعب بانک، حساب‌های بانک به صورت نامحدود

071-38207043

info@nikansoft.com

شیراز ، بلوار استقلال ، حد فاصل شبان و هوابرد ، طبقه فوقانی داروخانه دکتر دانش