نرم افزارهای حسابداری شرکتی

نرم‌ افزار حسابداری بازرگانی

نرم افزار حسابداری بازرگانی نیکان مدیران را قادر می سازد که هزینه های آینده را تخمین زده، عملکرد مالی سال جاری را تجزیه و تحلیل کرده و بودجه سال آینده را پیش بینی کنند.

نرم افزار حسابداری تولیدی

بهای تمام شده کالا در شرکت های تولیدی به دلیل گردش بالای انبار و ورودی و خروجی بالای کالا به طور دقیق باید محاسبه شود.


نرم افزار حسابداری پخش مویرگی

وجود تعداد زیاد مشتریان در شرکت های پخش و توزیع و ثبت سفارش در نقاط جغرافیایی مختلف باعث حجم بسیار بالا و دقت زیاد درانجام امور حسابداری می شود نرم افزار پخش مویرگی نیکان با پوشش تمامی فرآیندها امکان برنامه ریزی دقیق را فراهم می سازد .

نرم افزار حسابداری پیمانکاری

نرم‌ افزار حسابداری پیمانکاری نیکان یک برنامه جامع برای مدیریت و حسابداری شرکت های پیمانکاری است. شرکت های پیمانکاری، شرکت هایی هستندکه مسئولیت تهیه مواد و مصالح و اجرای پروژه های عمرانی و غیر عمرانی را به عهده دارند.

نرم افزار حسابداری فروشگاهی

پیچیدگی​ های مدیریت طیف گسترده​ ای از محصولات را با نرم افزار حسابداری سوپر مارکت و برنامه هایپر مارکت نیکان بر طرف کنید.