سیسم حق العمل کاری

توضیحات کامل نرم افزار حسابداری حق العمل کاری:

نرم‌افزار جامع حق العمل کاری نیکان شامل تعریف ظرف، بنگاه، قیمت، صدور بارنامه، فاکتور فروش، و… است. همه این امکانات با گزارش‌گیری کامل و جامع از انبار و میزان فروش، تمامی خواسته‌های شما را از یک نرم‌افزار حسابداری حق‌العمل‌کاری برآورده خواهد کرد.

برخی از امکاناتی که نرم‌افزار حسابداری حق العمل کاری نیکان ارائه می دهد:
امکان انتخاب بنگاه تحویل گیرنده بار، صرفا با وارد کردن نام اختصاری بنگاه
امکان ثبت فایلهای دلخواه به عنوان ضمایم بارنامه: شامل تصویر اصلی برگ بارنامه و …
امکان ثبت بارنامه طبق لیست دریافتی از بنگاه و تفکیک اتوماتیک بارنامه‌ بر اساس صاحبان کالا
محاسبه اتوماتیک قیمت بارهای درجه بندی‌شده توسط سیستم
محاسبه اتوماتیک سررسید بارنامه توسط برنامه با ثبت هر فروشی از این بارنامه
صدور اتوماتیک سند بارنامه با ثبت بارنامه و نیز ویرایش اتوماتیک سند همزمان با اصلاح مشخصات بارنامه.
صدور اتوماتیک سند تسویه بارنامه همزمان با تمام‌شدن موجودی بارهای آن بارنامه (موقع ثبت فاکتور فروش، از آن بارنامه )
امکان تغییر وضعیت یک بار به حالت غیر‌قابل فروش و تعیین موعد تاریخی جهت غیر‌قابل فروش بودن بار.
امکان مشاهده صورت وضعیت فروش هر بارنامه: شامل لیست فروش‌هایی که از این بارنامه صورت گرفته به همراه قیمت و …