با توجه به الزام سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال تمام فاکتورها به سامانه مودیان، نرم افزار حسابداری نیکان قابلیت جدیدی به نرم افزار اضافه کرده که می توانید بصورت لحظه ای و برخط (آنلاین) و غیر برخط (آفلاین) فاکتورهای خود را به سامانه مودیان ارسال کنید.

هم اکنون با پر کردن فرم زیر درخواست خرید یا بروزرسانی نرم افزار حسابداری نیکان را ثبت کنید.

پیش نیاز نرم افزاری سامانه مودیان

#1

سیستم فروش

تهیه سیستم فروش نرم افزار حسابداری نیکان

#2

بروزرسانی

بروز رسانی نرم افزار فعلی به نسخه 16

#3

سامانه مودیان

تهیه و استفاده سیستم سامانه مودیان

فرم درخواست نرم افزار سامانه مودیان