نرم افزارهای تخصصی

نرم افزار حسابداری حقوق و دستمزد

محاسبه ی حقوق و دستمزد کارکنان هر سازمان، یکی از مهم ترین وظایف حسابداران است. نرم افزار حسابداری حقوق و دستمزد نیکان، دسترسی سریع به اطلاعات پرسنل و محاسبه تمام مزایا و کسورات را به صورت کامل فراهم می کند.

نرم افزار حسابداری حق العمل کاری

نرم افزار جامع حق العمل کاری نیکان شامل تعریف ظرف، بنگاه، قیمت، صدور بارنامه، فاکتور فروش، و… است. همه این امکانات با گزارش گیری کامل و جامع از انبار و میزان فروش، تمامی خواسته های شما را از یک نرم افزار حسابداری حق العمل کاری برآورده خواهد کرد.

نرم افزار حسابداری مجتمع تعمیرگاهی

نرم افزار تعمیرگاهی نیکان به تکنسین های تعمیرگاه‌ها در مراحل تعمیر دستگاه‌ها و انجام امور حسابداری کمک می کند. مدیریت پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه ها و ردیابی اطلاعات،برنامه‌های نگهداری، تعمیر و سفارش قطعات از جمله امکاناتی است که این نرم افزار فراهم می کند.